Pripravme vašu školu na zmenu!

Úspešnosť zmien na vašej škole môže výrazne zvýšiť ich efektívne a odborné riadenie. Dvom školám sme v júni 2022 ponúkli možnosť využiť pomoc našich konzultantov úplne zadarmo.

Asi to poznáte: vaša kolegyňa či kolega prišli s dobrou iniciatívou, ktorú ste na škole nadšene rozbehli, no zapojila sa do nej len malá časť pracovníkov. Vynaložený čas a snaha tak, žiaľ, nepriniesli želaný efekt. 

Alebo ste kúpili nový prístroj, softvér či učebnice. Učitelia si však na ne nezvykli, používajú ich len sporadicky, takže vzdelávací prínos tejto investície je veľmi nízky. 

Alebo pracovníci na vašej škole absolvovali školenie zamerané na inovatívny prístup k práci so žiakmi, no aj pri najlepšej vôli sa im nedarí uviesť ho do praxe tak, ako to videli na školení. Cítia sa frustrovaní a prestávajú novej metodike veriť.

S takýmito alebo podobnými situáciami sa veľmi pravdepodobne stretnete rovnako v školách, ako aj v iných organizáciách. Neúspech pri zavádzaní zmien je, žiaľ, veľmi častým javom - podľa medzinárodných výskumov a štatistík neúspešné zmeny dokonca výrazne prevažujú nad tými úspešnými, a to naprieč všetkými odvetviami a sektormi [1]. Dôvodom je fakt, že implementácia zmien je náročná a plná prekážok. Kľúčovú rolu v úspechu každej zmeny hrá jednotlivec, ktorý musí v konečnom dôsledku zmeniť seba, svoje návyky, postupy či dokonca postoje. Udržať motiváciu zamestnancov tvrdo na zmene i na sebe pracovať však nie je jednoduché - väčšina ľudí potrebuje počas projektu správnu navigáciu a množstvo kvalitnej priebežnej podpory i porozumenia. 

Manažment zmien ponúka práve takúto efektívnu, štruktúrovanú podporu a navigáciu počas zmeny, ale tiež riešenie problémov, ktoré sa v priebehu jej implementácie vyskytnú. Zahŕňa systém poznatkov, nástrojov a postupov, ktoré lídrovi v priebehu zmeny výrazne uľahčujú prácu s ľuďmi, pomáhajú mu zmenu správne uchopiť, rozbehnúť a dotiahnuť do úspešného konca. Zmena tak prebieha hladšie, rýchlejšie a s oveľa lepším výsledkom.

Túto oblasť manažmentu využívajú na Slovensku najmä súkromné firmy, v zahraničí je však change management uplatňovaný aj v neziskových či štátnych/verejných organizáciách. Slovenské školy potrebujú zvládať zmeny rovnako dobre a pružne ako ostatné organizácie. Manažment zmien predstavuje veľmi zmysluplnú formu podpory v školskom transformačnom procese. V júni 2022 sme preto v rámci našej výzvy Pripravme vašu školu na ZMENU! oslovili základné a stredné školy v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji s ponukou bezplatnej podpory pri riadení konkrétneho projektu zmeny. Spomedzi prihlásených škôl sme vybrali dve, s ktorými budeme v najbližších mesiacoch spolupracovať.

Pri implementácii zmien vo vzdelávaní pripravovaných v rámci Plánu obnovy a odolnosti bude otázka pripravenosti a schopnosti efektívne zvládať zmeny kľúčová, preto veríme, že možnosť profesionalizovať sa v oblasti manažmentu zmien postupne využijú aj ďalšie školy.


[1] Pozri napr.: Prosci 2020 Benchmarking Data 2007 -2019 (stručné zhrnutie na https://www.prosci.com/resources/articles/why-change-management), prípadne McKinsey (2019): Putting people first in public-sector transformations (Putting people first in public-sector transformations | McKinsey)


<     Späť na zoznam článkov

Pracujete v školstve a zaujíma vás manažment zmien? Prihláste sa na odber našich noviniek, akcií a článkov určených pre školy.