Náš tím


Ivana Vlachová

konzultant


Počas vysokoškolského štúdia sa špecializovala na organizačnú psychológiu a psychológiu skupín. Tri roky pracovala v marketingovom výskume, kde sa venovala analýzam kvalitatívnych a kvantitatívnych spotrebiteľských prieskumov, realizácii individuálnych a skupinových rozhovorov. Neskôr sa v rámci PhD. štúdia zamerala na oblasť riadenia zmien, bariér zmeny, komunikácie a marketingu. Svoje znalosti zúročila v korporácii na pozícii špecialistu internej komunikácie, kde zodpovedala za prípravu komunikačných plánov, realizáciu change management aktivít a projektov zameraných na zvyšovanie zamestnaneckej angažovanosti. Je certifikovanou konzultantkou pre riadenie zmien (Prosci Change Management Certification).


Ján Vlach

konzultant


Vyštudoval manažment a psychológiu. Dlhodobo pôsobí v bankovom prostredí, kde prešiel niekoľkými expertnými a manažérskymi pozíciami. Zodpovedal za viaceré projekty týkajúce sa vývoja a implementácie IT riešení, zavádzania nových metodík a organizačných zmien. Riadenie zmien je už viac ako 7 rokov hlavnou oblasťou jeho odborného záujmu a pôsobenia. Má skúsenosti s implementáciou projektov zmeny spojených s digitalizáciou interných nástrojov pre 3000+ užívateľov či zavedením agilného spôsobu práce pre organizačné tímy s viac ako 300 zamestnancami. Pri práci využíva metodiku riadenia zmien J. Kottera a model ADKAR. Prešiel certifikáciou Prosci Change Management Certification.


Mária Bohunská-Vasilková

konzultant


Vyštudovala sociológiu. Päť rokov pracovala vo výskumnej agentúre, kde zodpovedala za nastavenie a realizáciu kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumných projektov, moderovanie focus groups, IDs, workshopov a riadenie tímu account managerov. Neskôr niekoľko rokov pôsobila v startup hube, kde sa okrem výskumných aktivít venovala transformácii výstupov z výskumov do produktových riešení a tvorbe počiatočného dizajnu nových produktov. Jedno z produktových riešení ďalej hlbšie rozvíjala na strane klienta na pozícii marketingového špecialistu, kde zodpovedala za nastavovanie a plánovanie kampaní, prípravu social media plánov, PPC kampaní na FB a IG, direct mailing, ako aj za prípravu a realizáciu online eventov.

Partner: