Naše princípy

Šesť hlavných dôvodov, prečo s nami spolupracovať

Overené metodiky

Využívame najuznávanejšie metodiky riadenia zmien odskúšané v organizáciách po celom svete. V práci ich dopĺňame o skúsenosti z oblasti internej komunikácie, manažmentu, organizačného výskumu a práce s ľuďmi. Know-how priebežne rozvíjame a aktualizujeme, aby sme vám prinášali tie najlepšie riešenia.

Komplexný pohľad

Prinášame kombináciu znalostí z change managementu, komunikácie a organizačnej psychológie s cieľom urýchliť vaše napredovanie v projekte a zlepšiť organizačnú klímu. Naše riešenia vám pomôžu uspieť v rámci jednej zmeny hneď viackrát.  

Priebežná podpora

Môžete sa o nás oprieť kedykoľvek - pri spúšťaní projektu či uprostred už rozbehnutej zmeny. Pomôžeme s nastavením cieľov a vízie zmeny, so zostavením tímu zmeny, s tvorbou komunikačnej stratégie, ale tiež so zvládaním aktívnej rezistencie či identifikáciou bariér brániacich implementácii zmeny.

Rozvíjame kompetencie

Vyškolíme vašich manažérov a členov projektového tímu v oblasti riadenia zmien. Naučíme lídrov odstraňovať bariéry, zavádzať účinné a jednoduché postupy smerujúce k naplneniu cieľov zmeny.  

Otvárame dvere zmene

Podporujeme rozvoj kultúry priateľskej k zmenám. Zvyšujeme pripravenosť organizácie na zmeny. Pomáhame znižovať mieru rezistencie. Vytvárame priestor pre dialóg, spoluprácu a sebarealizáciu v procese zmeny. 

Služby od A do Z

Ukážeme vám, ako zlepšiť komunikáciu a informačné toky, pomôžeme s realizáciou interných prieskumov a diagnostikou priebehu zmeny tak, aby sme podporili vaše úsilie a znížili frustráciu účastníkov zmeny. Všetko potrebné tak nájdete pod jednou strechou.