Prečo potrebujete
change management?

Implementácia zmeny v organizácii je náročný proces. Jej úspech nezávisí len od kvality projektového plánu, ale najmä od schopnosti lídrov aktívne meniť správanie ľudí, ktorých sa zmena týka. Podľa štatistík viac ako dve tretiny zmien končia neúspechom, pričom najčastejšie uvádzanou príčinou je podcenenie ľudskej stránky.* Change management spolu s ďalšími disciplínami, v ktorých centre stojí človek a vzájomná otvorená komunikácia, umožňuje lídrom a organizáciám predísť komplikáciám a zrealizovať projekt zmeny s vyššou mierou efektivity a vyššou kvalitou výsledku.

Change management: riadenie ľudskej stránky

Organizačné zmeny (napríklad zmena firemnej stratégie či systému odmeňovania, nový IT systém, zlúčenie dvoch firiem) patria medzi manažérsky náročné výzvy. Ak má projekt priniesť očakávané výsledky, je potrebné, aby sa s ním zamestnanci a ich nadriadení stotožnili a aktívne na ňom participovali. O to viac, ak je prijatý s obavami, vyžaduje zmenu postojov, správania či zručností. Ak sa ľudia v nových pracovných rolách a rutinách nebudú cítiť komfortne, odrazí sa to na produktivite, pracovnej angažovanosti i vzťahoch. Change management v kombinácii s kvalitnou internou komunikáciou ponúka mix nástrojov a postupov, ktorý vám umožní viesť zmenu produktívnym smerom a predísť typickým zlyhaniam - odmietaniu zmeny, nenaplneniu cieľov, predlžovaniu, predraženiu či dokonca zrušeniu projektu.

Načúvanie a kvalitná komunikácia

Prvým krokom k úspechu v každom projekte zmeny je pochopenie toho, ako ju prežíva jednotlivec. Ľudia majú sklon odporovať zmenám a zotrvávať v zabehnutých stereotypoch. Aby vaša zmena bola úspešná, je potrebné nielen informovať, ale tiež vysvetľovať, načúvať a porozumieť potrebám jednotlivcov a záujmových skupín a aktívne pracovať s ich postojmi. Samozrejmosťou je štruktúrovaný plán zmenyplán komunikácie doplnený systém vyhodnocovania spätnej väzby a progresu s využítím organizačných prieskumov. Ak tieto aktivity chýbajú, projekt sa ľahko zmení na boj s veternými mlynmi a končí nenaplnenými plánmi a premrhanými nákladmi.