Maximalizujte benefity vašej zmeny

Pomôžeme vám zvládnuť širokú škálu výziev spojených s implementáciou zmeny, maximalizovať jej potenciál a z dlhodobého pohľadu zlepšiť kultúru komunikácie a spolupráce v organizácii.

Čo sa naučíte:

 • ako efektívne zvládnuť zmenu a dosiahnuť stanovené ciele v želanom čase
 • ako štruktúrovať váš projekt tak, aby ste sa vyhli problémom, alebo si s nimi dokázali poradiť
 • s čím a ako začať, aké aktivity realizovať, v akom poradí a ako zmenu komunikovať
 • ako prekonať rezistenciu ľudí, ktorí zmenu odmietajú či nechcú spolupracovať
 • ako absolvovať zmenu bezbolestne, bez negatívnych dopadov na výkon či spokojnosť zamestnancov
 • ako efektívnejšie komunikovať a pracovať so spätnou väzbou v organizácii nielen počas zmeny, ale kedykoľvek počas roka

Čo získate:

 • jasný plán krokov a pocit istoty v rozhodovaní
 • odbremenenie od starostí spojených s ľudským faktorom, vďaka čomu sa budete môcť sústrediť na obsah zmeny
 • osvedčené nástroje na prácu
  s rezistenciou; výrazné zníženie podielu rezistentných zamestnancov a nárast podielu kolegov ochotných aktívne spolupracovať
 • vyššiu dôveru zamestnancov k vám a k tímu zmeny vďaka profesionalite v riadení vašej zmeny
 • úspech vo forme efektívne zvládnutej zmeny (splnenie stanovených cieľov, skrátenie času implementácie, zníženie nákladov, maximalizácia benefitov zmeny)

Čo získa organizácia:

 • schopnosť pružne reagovať na meniace sa prostredie a zvládať viacero paralelne prebiehajúcich zmien
 • komplexné know-how a skúsenosti využiteľné pri akomkoľvek projekte zmeny
 • zlepšenie celkovej kvality a efektivity spolupráce tímov/jednotlivcov pri riešení projektov
 • zlepšenie organizačnej kultúry a komunikácie smerom k participácii, transparentnosti a vzájomnému konštruktívnemu dialógu
 • nárast pracovnej angažovanosti
  v tímoch
 • zvýšenie dôvery zamestnancov voči organizácii a manažmentu
 • zlepšenie zamestnaneckej spokojnosti