ZMENIŤ ORGANIZÁCIU JE ŤAŽKÉ. MY VÁM TO UĽAHČÍME.

Uspejte tam, kde mnohí zlyhávajú. Zmeňte spôsob, akým ľudia v organizácii pracujú a myslia. Podporte angažovanosť a dôveru vašich zamestnancov.

Vďaka integrovaným riešeniam z oblasti riadenia zmien, komunikácie, organizačnej psychológie a zamestnaneckých prieskumov môžete vašu zmenu zvládnuť efektívnejšie, s lepším výsledkom a bez zbytočných časových či finančných strát.

Poradenstvo pre manažérov a lídrov zmeny

Prevedieme vás zmenou od prípravy projektu, cez riešenie náročných situácií až po úspešné naplnenie vízie zmeny a jej trvalé ukotvenie v organizácii.

Príprava a vyškolenie tímu zmeny

Pomôžeme vám zostaviť a rozbehnúť funkčný tím schopný aktívne riadiť ľudí v procese zmeny: získať zamestnancov pre zmenu, udržať ich motiváciu aj v najnáročnejších fázach projektu a odstraňovať bariéry brzdiace úspech zmeny.

Doplnkové služby

Radi pomôžeme s prípravou komunikačného plánu, komunikačných materiálov a posolstiev, navrhneme a zrealizujeme interný prieskum, identifikujeme bariéry zmeny či odmoderujeme pracovný workshop.

Referencie

Tuli.sk

Biomedicínske centrum SAV

COOP Produkt Slovensko

Výskumný ústav detskej psychlógie a patopsychológie

Súkromné bilingválne gymnázium
Galanta

BARFKY.sk

Posuňte váš projekt zmeny ďalej, podporte angažovanosť zamestnancov a dosiahnite lepšie výsledky skôr.